Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

  • Projekty

  Projekty

  Naša škola sa snaží zlepšovať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. Zapájame sa do projektov na národnej aj medzi- národnej úrovni v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho moderni- zácie. Do všetkých projektov sa púšťame naplno, aby výsledok stál za to a nadchol našich žiakov. Aj tento rok je naša škola zapojená do niekoľkých projektov, ktorým sa učitelia so žiakmi venujú celý školský rok.

  viac »

 • Úspechy

  Úspechy

  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú vedomostných, umeleckých aj športo- vých súťaží. Získavajú ocenenia zo súťaží vyhlásených na pôde mesta, kraja, Slovenska aj na medzinárodných súťažiach. Týchto ocenení je každo- ročne veľa a vďaka za tieto vynikajúce umiestnenia patrí naším nadaným žiakom a obetavým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.

  Tešíme sa a prajeme veľa síl do ďalších súťaží a športového zápolenia.

  viac »


Priateľsto bez hraníc

Priateľsto bez hraníc

Spolupráca Základnej školy s materskou školou Koškovce a Szkoly Podstawowej v poľskom Besku začala už v školskom roku 2000/2001. V tomto školskom roku nadviazali riaditelia oboch škôl RNDr. František Bočkay a Mgr. Janusz Tworzydlo prvé kontakty.

V nasledujúcich dvoch rokoch sa uskutočnilo niekoľko výmenných pobytov žiakov a pedagógov oboch škôl. Všetky však boli na oboch stranách financované z vlastných zdrojov alebo za pomoci sponzorov. V týchto finančne neľahkých začiatkoch spolupráce škole v Koškovciach pomohli samosprávy okolitých spádových obcí, ktorých deti sa výmenných pobytov zúčastnili.

Keďže Koškovce i Besko sa vo svojich štátoch nachádzajú v geograficky nevýhodnených oblastiach so značnou mierou nezamestnanosti, dali sa obe školy na neľahkú cestu získavania finančných prostriedkov z Európskej únie. V rámci predvstupových fondov a programu Phare CBC SFMP SR/PL tak uzreli svetlo sveta prvé úspešné projekty.

Do ich realizácie v rokoch 2003-2005 sa zapojilo viac ako 300 žiakov a pedagógov ZŠ s MŠ v Koškovciach. Takmer 200 ich do Poľska aj vycestovalo. Žiaci oboch škôl začali pomaly spoznávať život, históriu, kultúru, ľudové zvyky, tradície a turistické atrakcie susednej krajiny. Začali získavať nové vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti. So svojimi rovesníkmi spoza hraníc mohli spoločne prekonávať jazykové bariéry.

Viac sa o vzájomnej spolupráci dozviete v časti venovanej našim projektom.

Posledné novinky a udalosti

 • Rozvrh hodín       Zvonenie         Prázdniny

 • Web služby

 • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov

  Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov

  V Koškovciach sa v sobotu 22. októbra uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov. V priateľskej atmosfére si sily zmerali učitelia a zamestnanci zo ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou, Zespolu Szkól v Besku, Zespolu Szkól v Bliznom a domácej ZŠ s MŠ Koškovce.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 30.06.2015 sme na ďalšiu cestu životom poslali našich deviatakov. Ďalší vydarený ročník, ktorý dosiahol počas svojho pôsobenia na ZŠ s MŠ Koškovce vynikajúce úspechy. Aj touto cestou chcem všetkým z pozície riaditeľa školy a tiež v mene všetkých učiteľov poďakovať za reprezentáciu školy v predmetových a hlavne športových súťažiach. Milí žiaci, dnes už vlastne stredoškoláci, želáme Vám veľa ďalších úspechov na Vami vybraných stredných školách.

 • Mesiac kníh

  Mesiac kníh

  Dňa 31.03.2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili akcie "Návšteva knižnice" v rámci Mesiaca kníh. Vo Vihorlatskej knižnici dostali veľa zaujímavých informácií o knihách, knižnici, zberateľoch slovenských rozprávok a slovenských spisovateľoch.

  viac »


Logá projektov
Logá projektov